Conditii de acordare

Programul de burse al Fundatiei Toflea are ca scop sustinerea elevilor si studentilor proveniti din comunitatea roma din  Toflea, precum si din alte comunitati din Comuna Brahasesti,  in vederea continuarii studiilor si prevenirii abandonului scolar, cu scopul final de a asigura acestor tineri sansa integrarii  in societatea romaneasca si pe piata fortei de munca.
Perioada de inscriere:
PENTRU ELEVI
– 10-27 septembrie 2019: incarcare documente online. Modelul de contract se descarca de pe www.fundatiatoflea.ro, se completeaza cu datele personale, se semneaza si se incarca in platforma de burse.
– 30 septembrie- 04 octombrie 2019:  perioada de evaluare a cererilor de burse;
-11 octombrie 2019: informarea bursierilor pe adresa de mail, privind aplicatia pentru obtinerea bursei scolare;
– sfarsitul lunii octombrie 2019: plata primei burse din anul scolar 2019-2020.
PENTRU STUDENTI
– 30 septembrie- 15 octombrie 2019: incarcare documente online. Modelul de contract se descarca de pe www.fundatiatoflea.ro se completeaza cu datele personale, se semneaza si se incarca in platforma de burse.
– 16 -21 octombrie 2019: perioada de evaluare a cererilor de burse; 
– 22 octombrie 2019: informarea bursierilor pe adresa de mail, privind aplicatia pentru obtinerea bursei scolare;
– sfaristul lunii octombrie 2019: plata primei burse din anul scolar 2019-2020.
*Perioada depuneri cereri pentru taxa de scolarizare: 30 septembrie- 15 octombrie 2019.

 

Conditii generale de acordare a bursei de studiu
 • Viitorii bursieri sa faca parte din comunitatea roma din Toflea sau din alte comunitati din comuna Brahasesti;
 • Pentru comunitatea roma se acorda un numar de maxim 300 de burse/ an scolar;
 • Pentru alte comunitati se acorda un numar de maxim 50 de burse/ an scolar, in ordinea descrescatoare a mediilor din anul scolar anterior;
 • Depunerea dosarului complet, in intervalul stabilit. Lista cu documentele necesare inscrierii se regasesc pe www.fundatiatoflea.ro ;
 • Bursierii sa urmeze cursurile invatamantului de Stat sau particular, pe teritoriul Romaniei;
 • Bursele se acorda pentru elevi, incepand cu clasa a IX-a;
 • Bursierii nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (fac exceptie bursele de merit oferite de unitatile de invatamant);
 • Bursele se acorda lunar, in intervalul octombrie 2019- mai 2020.
Conditii pentru acordarea burselor la liceu:
 • nota 10 la purtare
 • minim nota 7,00 la sfarsitul semestrului
 • nu mai mult de 5 absente nemotivate/semestru
 • nici o corigenta
Conditii pentru acordarea burselor la facultate:
 • maxim 2 restante/semestru si nu mai mult de 2 restante la sfarsit de an scolar
 Valoarea bursei acordate, in functie de media anului de studiu anterior:
 Liceu
 • Medie mai mica de 7,99: 200 ron
 • Medie intre 8,00-9,49: 250 ron
 • Medie mai mare de 9,50: 300 ron
Facultate
 • La locurile de la buget : 300 ron/luna
 • La locurile cu taxa: 200 ron+ taxa scolarizare*
* Taxa de scolarizare este asigurata de Fundatia Toflea pentru elevii si studentii apartinand comunitatii rome din Toflea, numai pentru studentii care au maxim o restanta.
*Cei care apartin comunitatii rome din Toflea si sunt inscrisi la Liceu/Facultate cu invatamant la distanta/frecventa redusa, primesc doar taxa de scolarizare.
Mentiuni:
 1. Nerespectarea/ neindeplinirea oricarui criteriu mentionat mai sus, precum si interuperea studiilor sau exmatricularea elevului/ studentului duc la neacordarea bursei de studiu.
 2. Cei care nu respecta cerintele de mai sus, nu mai primesc bursa in semestrul II si au posibilitatea de a-si mari notele/ lua examenele in vara/toamna pentru a beneficia de bursa in anul scolar urmator.
 3. Fiecare bursier are obligatia sa participe la evenimentele desfasurate de catre Fundatia Toflea, cand acesta este solicitat.
 4. Studentii pot fi in paralel si angajati- angajarea nu influenteaza acordarea bursei.