Anunt privind conditiile de inscriere la bursa ale Fundatiei Toflea 2017-2018

Conditii generale de acordare a bursei de studiu :

–           Viitorii bursieri sa faca parte din comunitatea roma din Toflea si/sau din satele componente ale comunei Brahasesti;

–            Fundatia Toflea poate acorda burse, in cazuri exceptionale, persoanelor care nu fac parte din Comuna Brahasesti ;

–           Pentru comunitatea roma se acorda un numar de maxim 300 de burse/ an scolar;

–           Pentru alte comunitati se acorda un numar de maxim 50 de burse/ an scolar, in ordinea descrescatoare a mediilor din anul scolar anterior;

–           Depunerea dosarului complet, in intervalul stabilit. Lista cu documentele necesare inscrierii se regasesc pe www.fundatiatoflea.ro ;

–           Bursierii sa urmeze cursurile invatamantului de Stat sau particular, pe teritoriul Romaniei;

–           Bursele se acorda pentru elevi, incepand cu clasa a IX-a;

–           Bursierii nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (fac exceptie bursele de merit oferite de unitatile de invatamant);

–           Bursele se acorda lunar, in intervalul octombrie 2017- mai 2018.

 

Conditii pentru acordarea burselor la liceu:

–           nota 10 la purtare

–           minim nota 7,00 la sfarsitul semestrului

–           nu mai mult de 5 absente nemotivate/semestru

–           nici o corigenta

 

Conditii pentru acordarea burselor la facultate:

–           maxim  2 restante/semestru si nu mai mult de 2 restante la sfarsit de an scolar

Valoarea bursei acordate, in functie de media anului de studiu anterior:

Liceu

–           Medie mai mica de 7,99: 200 ron

–           Medie intre 8,00-9,49: 250 ron

–           Medie mai mare de 9,50: 300 ron

Facultate

–           La locurile de la buget : 300 ron/luna

–           La locurile cu taxa: 200 ron+ taxa scolarizare*

* Taxa de scolarizare este asigurata de Fundatia Toflea pentru elevii si studentii apartinand comunitatii rome din Toflea, numai pentru studentii care au maxim o restanta.

*Cei care apartin comunitatii rome din Toflea si sunt inscrisi la Liceu/Facultate cu invatamant la distanta/frecventa redusa, primesc doar taxa de scolarizare.

Mentiuni:

  1. Nerespectarea/ neindeplinirea oricarui criteriu mentionat mai sus, precum si interuperea studiilor sau exmatricularea elevului/ studentului duc la neacordarea bursei de studiu.
  2. Cei care nu respecta cerintele de mai sus, nu mai primesc bursa in semestrul II si au posibilitatea de a-si mari notele/ lua examenele in vara/toamna pentru a beneficia de bursa in anul scolar urmator.
  3. Studentii pot fi in paralel si angajati- angajarea nu influenteaza acordarea bursei.