1. Servicii Catering (A2.2)

    

«Servicii de catering pentru copii implicați în programul „Scoala dupa Scoala” din cadrul proiectului „MINTE – Masuri Integrate pentru Reducerea Abandonului Scolar” cod SMIS 107835»  (data limita de depunere a ofertelor 28.05.2019, ora 16:00)

1. Anunt de licitatie semnat

2. Documentație de atribuire servicii catering(A.2.2)

3.  Fomulare editabile:

              – Formular de inscriere si calificare

              – Fomular propunere tehnica

              – Formular propunere financiara                          

4. Erata – Documentație de atribuire