Servicii de catering cod SMIS 107835

„Servicii de catering pentru copii implicați în programul „Scoală după Școală” din cadrul proiectului „MINTE – Măsuri Integrate pentru Reducerea Abandonului Școlar” cod SMIS 107835  (dată limită de depunere oferte 26.07.2019, ora 16:00)

 

1.  Anunt de licitatie TOFLEA (R1)

2. Documentatie de atribuire – Servicii Catering TOFLEA (R1)

3. Formulare :

                      – Formulare de inscriere si calificare (R1)

                      – Formular Model de propunere tehnica (R1)

                      – Formular Model de propunere financiara (R1)